Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2012 Hazır Giyim/Tekstil/Deri/Ev Tekstili /Tekstil Kimyasalları/İlgili Makine ve Araçlar
"asiad 10. Yaşında Sizlerle"
10-11 KASIM da İŞADAMLARI İZMİR'de ESİDEF İGP de BULUŞUYOR.
Asiad AKADEMİ'den "Toplumsal Sorunların Çözümünde STK'ların Rolü" Semineri
Asiad, 2012 Tuskon Dünya Ticaret Köprüsün’e gidiyor
Tüm Duyurular
 
 
 
 
E-Mail Listemize Katılarak İlk Bilen Siz olun.
 
İHRACATA GİRİŞ
PAZARLA İLETİŞİM
DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR?
BİR PERFORMANS KRİTERİ OLARAK İNSAN YÜZÜ
İŞ HAYATINDA ÖZGÜVEN
60 SANİYEDE MORAL DEPOLAMA METODU
ERTELEME HASTALIĞI
KURU ÜZÜM ÜRETİMİ VE BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ...
İHRACATTA FİYATLANDIRMA NASIL OLUR?
İHRACATTA TESLİM ŞEKİLLERİ VE NAKLİYAT
İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ
OFİSTEKİ ZAMAN DüŞMANLARI VE ONLARI ALT ETMENİN YOLLARI
YÖNETİCİLİK ÜZERİNE BİRKAÇ NOT...
İŞ VE SOSYAL YAŞANTINIZDA VAKİT KAZANDIRAN UYGULAMALAR
İŞ BAŞARISI İÇİN ALTIN ÖĞÜTLER
ALO MALİYE İŞ KANUNU PROGRAMI
ZAMAN YÖNETİMİ
YÖNETİCİLİK ve MOTİVASYON
MARKA OLMANIN TAŞLI YOLLARI
İTHALAT MEVZUATI
İHRACAT MEVZUATI
PROTOKOL VE NEZAKET KURALLARI
RESMİ YAZIŞMA KURALLARI
Tüm Basliklar
 
Yeni sitemizi nasıl buldunuz?
Çok güzel
İyi
İdare eder
Kötü
 
KURU ÜZÜM ÜRETİMİ VE BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ...
 

KURU ÜZÜM

Hazırlayan

Çağatay ÖZDEN

2007

T.C.

Başbakanlık

Dış Ticaret Müsteşarlığı

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

© İGEME İhracatı

Geliştirme Etüd Merkezi, 2007 1

KURU ÜZÜM

080620 Üzüm; kurutulmuş

Türkiye’de Üretim

Üzüm, iklim ve toprak istekleri yönünden çok seçici olmayışı, çoğalma yöntemlerinin kolay oluşu

ve çok çeşitli şekillerde tüketilebilmesi gibi sebeplerden dünyadaki en yaygın kültür bitkilerinden

birisidir. Dünya yaş üzüm üretimi yaklaşık 7,5 milyon hektar alanda gerçekleştirilmekte olup,

üretim miktarı, iklim şartlarına bağlı olarak değişmekle birlikte, yıllık 65 milyon ton civarında

seyretmektedir.

Tablo 1. Dünya Kuru Üzüm Üretiminde Önemli Ülkeler (Miktar: Ton)

Sıra Üretici Ülke 2003 2004 2005

1 Türkiye 338.400 329.000 343.100

2 ABD 300.900 310.500 320.000

3 İran 145.000 145.000 145.500

4 Yunanistan 69.656 73.269 71.194

5 Şili 40.000 53.700 64.000

6 G. Afrika 36.727 39.500 40.000

7 Özbekistan 30.000 37.500 37.500

8 Afganistan 33.750 33.750 33.750

9 Avustralya 20.462 28.500 30.000

10 Suriye 12.000 12.000 12.000

Diğer 10.695 10.000 10.000

Toplam 1.074.413 1.106.817 1.142.052

Dünyada üretilen üzümlerin her yıl yaklaşık 7001.2000

bin ton arasındaki bir miktarı kurutularak

değerlendirilmektedir. Türkiye, A.B.D, İran, Yunanistan, Şili ve G. Afrika dünyanın en önemli

çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi ülkelerdir. Çekirdeksiz kuru üzüm hasadı, kuzey yarım küresi

ülkelerinde AğustosEylül

aylarında, güney yarım küresi ülkelerinde ise MartNisan

aylarında

yapılmaktadır.

Ülkemizde, 1.200’ün üzerinde üzüm çeşidinin varlığı saptanmıştır. Üretilen üzümün, yıllar

itibariyle değişmekle beraber, ortalama % 510’

unun kurutulduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’nin

Dünya ticaretine konu olan ve ihracatta en fazla öneme sahip kuru üzümler, çekirdeksiz ve özellikle

“Sultani” tip kuru üzümlerdir. Ülkemizin sultani veya diğer bir adıyla sultaniye çekirdeksiz üzümü

dünyaca tanınmaktadır. Sultaniye tipi çekirdeksiz kuru üzüm, 18 yy. sonlarında yuvarlak

çekirdeksiz kuru üzümün ıslah edilmiş çeşididir. Nefaset yönüyle sultan sofralarını süslemesi

nedeniyle sultanlara layık görüldüğünden sultaniye adını almıştır.

Türkiye’de çekirdeksiz kuru üzüm üretimi, Ege bölgesinde özellikle Manisa, Turgutlu, Salihli,

Akhisar, Menemen, Kemalpaşa, Çal, ve Çivril’de yoğunlaşmıştır. 2005 yılı verilerine göre toplam

üzüm üretimimizin yaklaşık % 7,5’ini çekirdeksiz üzüm üretimi oluşturmaktadır.

Türkiye, yaş üzüm üreticiliğindeki güçlü konumuna parelel olarak, dünya çekirdeksiz kuru üzüm

üretiminde de önemli bir yere sahiptir. Ülkemiz, 2005 yılı itibariyle 343 bin tonluk kuru üzüm

üretim miktarı ile dünya toplam kuru üzüm üretiminin % 30,0’ını tek başına karşılamıştır.

© İGEME İhracatı

Geliştirme Etüd Merkezi, 2007 2

Türkiye’nin Yıllar İtibarıyla Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi

Yıllar Çekirdeksiz Kuru

Üzüm Üretimi

(Ton)

1995 179.000

1996 185.000

1997 210.000

1998 250.000

1999 250.000

2000 255.000

2001 250.000

2002 255.000

2003 190.000

2004 295.000

2005 242.000

2006 256.000

Kaynak: Ege Bölgesi çekirdeksiz kuru üzüm

rekolte tahmin raporu

Türkiye’de üretilen üzümler, çoğunlukla kuru ve yaş olarak tüketilmekle birlikte, bir miktar üzüm

de pekmez, bulama, pestil, lokum gibi formalarda direkt olarak veya sirke ile içki yapımında olduğu

gibi sanayi tarafından değerlendirilmektedir. Türkiye’deki üzüm tüketimi, üretimin, sofralık,

şaraplık veya kurutmalık olmasına göre farklılık göstermektedir. Sofralık ve şaraplık üzüm

üretiminin yurt içi talebi ancak karşılıyor olması sebebiyle, tüketimin büyük bölümü yurt içinde

gerçekleştirilmekte ve ancak küçük bir bölümü ihracata konu olmaktadır. Kuru üzümde ise ağırlık

ihracattadır. Türkiye’de üretilen çekirdeksiz kuru üzümün yıllık yaklaşık 5070

bin ton civarındaki

miktarı (toplam üretimin % 2028’

i) yurt içinde tüketilmekte, geriye kalan 180230

bin ton

civarındaki miktar ise (toplam üretimin % 7278’

i) ihraç edilmektedir.

Bir protein ve karbonhidrat kaynağı olan kuru üzüm, içeriğindeki demir, fosfat, kalsiyum ve diğer

mineral maddeler ile A, B1, B2, B6, C vitaminlerinden dolayı, dünyada gittikçe artan oranlarda

talep görmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde, sağlıklı gıda tüketimi konusundaki bilincin yüksek

olması beslenme alışkanlıklarında bu tip ürünlerin daha fazla yer almasına sebep olmaktadır. Bu

açıdan, kuru üzüm, gelecek yıllarda, dünya organik gıda pazarından daha büyük paylar alabilecek

bir üründür.

Türkiye’nin Dış Ticareti

Kuru üzüm, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ihracatımızdaki önemini korumuş ve geleneksel

ihraç ürünlerimiz arasında önemli bir yer almıştır.

Türkiye’nin kuru üzüm ihracatının hemen hemen tamamını çekirdeksiz kuru üzümler

oluşturmaktadır. Türkiye’nin 2006 yılı kuru üzüm ihracatı, 244 bin ton ton civarında olup,

karşılığında ise yaklaşık 289 milyon Dolarlık gelir elde edilmiştir. Kuru üzüm ihracatımız, 2006 yılı

içerisinde, bir önceki yıla göre miktar bazında % 7.8 artmıştır.

© İGEME İhracatı

Geliştirme Etüd Merkezi, 2007 3

Türkiye’nin Yıllar İtibariyle Kuru Üzüm İhracatı

Yıllar Miktar

(Ton)

Değer

(1.000 $)

Miktar

Değişim (%)

Değer

Değişim (%)

1993 122.851 134.271 1994

173.246 176.189 41,0 31,2

1995 169.701 189.933 2,0

7,8

1996 173.060 189.445 2,0 0,3

1997 180.858 206.229 4,5 8,9

1998 193.142 211.937 6,8 2,8

1999 188.939 202.969 2,2

4,2

2000 201.525 196.673 6,7 3,1

2001 225.743 163.051 12,0 17,0

2002 205.209 156.255 9,1

,

4,2

2003 196.020 183.959 4,5

17,7

2004 211.893 231.400 8,1 25,8

2005 226.597 239.728 6,9 3,6

2006 244.202 289.219 7,8 20,6

Kaynak: Dış Ticaret İstatistikleri, EBİM, Dış Ticaret Müsteşarlığı

Türkiye’den 2006 yılı içerisinde 90 ülkeye kuru üzüm ihraç edilmiştir. En önemli pazarlarımız,

başta İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya ve Fransa olmak üzere AB ülkeleridir. Bu ülkeler,

Türkiye’den ithalat ettikleri kuru üzümlerin bir kısmını yeniden ihraç ederek değerlendirme yoluna

gitmektedirler.

Önemli Ülkeler İtibariyle Kuru Üzüm İhracatımız*

(Miktar: Kg, Değer: ABD $)

YILLAR 2005 2006

SIRA ÜLKE ADI MİKTAR

DOLAR

DEĞERİ MİKTAR

DOLAR

DEĞERİ

1 İNGİLTERE 60.286.430 67.296.348 62.503.032 76.639.203

2 ALMANYA 41.724.495 44.250.771 45.642.806 52.833.428

3 HOLLANDA 28.122.112 27.239.836 31.685.370 36.278.679

4 İTALYA 18.233.182 19.648.138 21.794.829 25.595.020

5 FRANSA 15.624.141 16.341.169 15.542.416 18.697.692

6 AVUSTRALYA 13.449.644 12.978.030 14.454.596 16.527.939

7 BELÇİKA 8.647.548 8.807.899 8.611.563 10.016.900

8 İRLANDA 5.749.765 5.842.712 6.590.849 7.218.751

9 YENİ ZELANDA 4.323.706 4.540.376 4.182.407 4.923.714

10 KANADA 3.074.620 3.161.003 3.760.423 4.456.114

TOPLAM 226.597.585 239.728.657 244.202.919 289.219.668

Kaynak: Dış Ticaret İstatistikleri, EBİM, Dış Ticaret Müsteşarlığı

*Sıralama 2006 yılı ihraçat değerine göre yapılmıştır

© İGEME İhracatı

Geliştirme Etüd Merkezi, 2007 4

Dünya Ticareti

Dünyada üretilen 61 milyon tondan fazla taze üzümün, her yıl yaklaşık 7501.150

bin ton arasındaki

bir miktarı kurutularak değerlendirilmektedir. Üretilen bu miktar üzümün ise, her yıl, 650750

bin

ton arasındaki miktarı çeşitli ülkelere ihraç edilmekte ve ortalama 250310

bin tonu ise üretici

ülkeler tarafından iç tüketimlerinde kullanılmaktadır.

2005 yılı itibariyle dünya genelinde ihracata konu olan kuru üzüm miktarı 722,1 bin ton olup bu

miktarın parasal karşılığı 896,8 milyon Dolardır.

Türkiye 2005 yılı itibariyle dünyanın en önemli kuru üzüm ihracatçı ülkesi olup, dünya ihracatının

değer bazında % 27’sini karşılamıştır. Dünya kuru üzüm ihracatında diğer önemli ülkeler ABD,

İran, Şili ve Yunanistan olup, sektörde reexport

uygulamalarına yaygın olarak rastlanmaktadır.

Dünyanın En Önemli 10 Kuru Üzüm İhracatçı Ülkesi* (2005)

İhracatçı

Ülke

2005

İhracat

Değeri

(1000

Dolar)

2005

İhracat

Miktarı

(Ton)

Quantity

unit

Unit

value

(US$/unit)

20012005,

Yıllık

Değişim

(Değer)

%

20012005,

Yıllık

Değişim

(Miktar)

%

20042005

Yıllık

Değişim

(Değer)

%

Dünya

İhracatındaki

Payı %

Dünya

Toplam 896,850 722,131 Tons 1,242 14 2 10 100

Türkiye 239,729 226,598 Tons 1,058 12 0 4 27

ABD 212,362 110,212 Tons 1,927 10 2 7 24

İran 113,929 136,198 Tons 836 19 4 6 13

Şili 81,113 52,710 Tons 1,539 21 42 9

Yunanistan 46,283 33,985 Tons 1,362 2 5

17 5

G. Afrika 34,321 21,977 Tons 1,562 13 5

3 4

Arjantin 27,096 21,969 Tons 1,233 38 26 29 3

Çin 21,762 13,392 Tons 1,625 94 78 18 2

Afganistan 16,133 18,038 Tons 894 22 7 12 2

Almanya 14,312 9,822 Tons 1,457 33 22 20 2

Kaynak: ITC Trademap veri tabanı

*Sıralama 2005 yılı ihracat değeri bazında yapılmıştır

Dünya kuru üzüm ithalatı 2005 yılı itibariyle 760,4 bin ton olup, en önemli ithalatçı ülkeler AB

ülkeleri, Japonya ve Kanada olarak kaydedilmiştir. En önemli 3 ithalatçı ülke olan İngiltere,

Almanya ve Japonya 2005 yılı dünya kuru üzüm ithalatının % 33’ünü gerçekleştirmişlerdir

© İGEME İhracatı

Geliştirme Etüd Merkezi, 2007 5

Dünyanın En Önemli 10 Kuru Üzüm İthalatçı Ülkesi* (2005)

İthalatçıÜlke

2005 İthalatçı

Değeri

(1.000 Dolar)

2005

İthalatçı

Miktarı

(Ton)

20012005,

Yıllık

Değişim

(Değer) %

20012005,

Yıllık

Değişim

(Miktar) %

20042005

Yıllık

Değişim

(Değer)

%

Dünya

İthalatındaki

Payı %

Dünya

Toplam 915,749 760,431 13 3 6 100

İngiltere 159,598 114,096 11 3 2 17

Almanya 88,975 75,730 14 3 9

10

Japonya 57,837 30,360 14 2 5 6

Hollanda 53,103 43,800 10 0 9

6

Kanada 52,054 31,787 9 2 7 6

ABD 38,323 24,371 24 11 154 4

Fransa 36,191 26,496 13 2 9 4

Rusya 28,744 62,868 11 8 18 3

İtalya 26,429 21,542 15 2 0 3

Avustralya 23,876 22,356 12 2 5 3

Kaynak: ITC Trademap veri tabanı

*Sıralama 2005 yılı ithalat değeri bazında yapılmıştır

   
Ek Dosyayı Bilgisayara İndir
 

(Download / Yükle )

 
ASİAD :: ALAŞEHİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Tasarım ve Programlama : Side Bilişim